Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
86, 2019, p. 286 - 289

Naše zkušenosti s využitím dermální náhrady na bázi kolagen-elastinové matrix Matriderm® v terapii těžkých popálenin u šestiletého chlapce

Our Experience with Application and Cutometric Evaluation of Collagen-Elastin Dermal Substitute Matriderm® in Local Therapy of 6-Year-Old Boy with Severe Burn Trauma

J. HOLOUBEK1,2, B. LIPOVÝ1,2
1 Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno
2 Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

SUMMARY

The consequences of deep burns to the hands and face are the most challenging we encounter in modern reconstructive surgery. In many cases, the simple autotransplantation of full-thickness defects with split-thickness skin grafts is now considered inadequate or outdated. For this and many other reasons, the use of dermal substitution is on the rise as it provides improved cosmetic effects and skin compliance, reduces contractility and greatly approximates the histological image to normal, healthy skin. For the purpose of this article, we present a dermal substitution, Matriderm®, in the case of extensive thermal trauma in a 6-year-old boy.

Key words: dermal substitution, burns, Matriderm®, cutometry

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče