Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 114 - 120

Zhodnocení klinických výsledků operačně řešených akromioklavikulárních luxací typu Rockwood III se suturou či bez sutury korakoklavikulárního vazu

Assessment of Clinical Outcomes of Surgically Treated Rockwood Type III Acromioclavicular Dislocation with or without Coracoclavicular Ligament Suture

M. HANUS, R. HUDÁK, P. KONÍČEK, E. ŠŤASTNÝ, T. TRČ, V. HAVLAS
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

Acromioclavicular (AC) joint dislocation and its surgical treatment still raises a number of questions that remain to be answered. In some types of dislocations, Rockwood type III in particular, the indication for surgical treatment as such is relative. There are numerous techniques and implants available for the reconstruction of AC joint. In our research we focused on the necessity of coracoclavicular (CC) joint reconstruction.

MATERIAL AND METHODS

In this paper, a cohort of 56 patients with Rockwood type III AC joint injury who underwent surgical treatment at our department in 2010-2016 period was retrospectively evaluated. The patients were treated with open reduction with AC joint stabilisation using hook plate or tension band. The patients were divided into 2 groups, namely group 1 with CC ligament reconstruction and group 2 without CC ligament reconstruction. The assessment was done at 6 months, 1 year and 2 years after surgery. The clinical outcomes were assessed based on the absolute Constant score (CS) and coracoclavicular distance (CCD) on the X-ray. Subsequently, the outcomes were statistically processed and compared using the Student s t-test.

RESULTS

The least invasive surgical intervention, as to the length of incision, was the reconstruction using the hook plate without CC ligament suture, whereas the longest incision was performed in tension band with CC ligament suture. In the CC ligament suture group, the mean operative time was 10 minutes longer. When evaluating the CS of the compared groups with and without CC ligament reconstruction, no statistically significant difference (p > 0.05) was found between the two groups. Similarly, the CCD values at 2-year follow-up did not show any statistically significant difference between the two groups (p > 0.05).

CONCLUSIONS

The available outcomes suggest that the surgical methods used by us are adequately safe and reliable. Good clinical outcomes can be achieved by open reduction and fixation of Rockwood type III AC joint dislocation even without CC ligament reconstruction.

Key words: acromioclavicular dislocation, classification, reconstruction, coracoclavicular ligament

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče