Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Původní práce / Original papers

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 104 - 107

Užívání statinů a riziko zlomeniny proximálního femuru: případová studie

Use of Statins and Hip Fracture Risk: a Case-Control Study

A. DEL CHIARO, S. MARCHETTI, P. D. PARCHI, G. CAPRILI, E. IPPONI, M. SCAGLIONE
1 Department of Orthopaedics and Trauma Surgery, University of Pisa, Pisa, Italy

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

To evaluate a possible association between hip fracture and statin use.

MATERIAL AND METHODS

In this case-control study we compared the use of statins between two groups of 210 patients: the first group (case group) included patients hospitalized for hip fractures while the second group (control group) included patients who did not suffer femur bone injuries. The two groups were matched for age, sex, year of hospitalization and possible confounding factors. Inside the group of cases, we also evaluated the differences in terms of fracture type, presence of previous fragility fracture and mortality between statin users and non-users.

RESULTS

The use of statins was most common among patients without previous fractures (OR=0.54; 95% CI=0.33-0.89; p=0.0138), especially in older patients (OR=0.40; 95% CI=0.22-0.76). We did not find any significant difference in statin intake between men and women in the control group. In the case group, those who did not use statins were more likely to undergo a medial hip fracture (28.5% vs 16.1%). Patients from case group also presented a greater mortality (27.9% vs 19.35%) and an higher percentage of previous hip fractures (20.11% vs 9.7%). However, they didn´t presented a significant higher rate of fragility fractures in other sites.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Our study suggests a reduced hip fracture risk, especially in cases aged 80 or more, a different fracture pattern (lower percentage of medial fractures) and a reduced mortality at 9 months in patients treated with HMG-CoA reductase inhibitors, confirming the previous evidences reported in literature.

Key words: statin, hip fractures, fracture risk, osteoporosis

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče