Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
89, 2022, p. 158 - 163

Coccygodynie: vlastní kazuistiky a přehled literatury

Coccygodynia: Case Reports and Literature

Š. TRNKA, L. HRABÁLEK, T. WANEK, P. STEJSKAL, J. JABLONSKÝ, D. KRAHULÍK
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

SUMMARY

Coccygodynia, or tailbone pain, is the most common in women after trauma (complicated childbirth, fall). This pain can be treated conservatively (by using analgesics, local injections, physiotherapy) or by surgical coccygectomy. In the presented article, a set of five female patients is evaluated, in whom, after the failing conservative therapy, coccygectomy was indicated for persistent coccygodynia. In all female patients, improvement of their clinical condition and alleviation of pain were reported. Coccygectomy has its place in the management of coccygodynia and in correctly chosen patients significant pain reduction can be expected.

Key words: coccygodynia, coccyx, coccygectomy, trauma

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče