Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
78, 2011, p. 1 - 59

Slovakian Arthroplasty Register
Review of the annual report of the Slovakian Arthroplasty Register - 2010

L. NEČAS1, S KATINA2, S. KŘIVÁNEK1, J. UHLÁROVÁ1
1 Slovakian Arthroplasty Register, University Hospital Martin, Slovakia
2 Institute of Normal and Pathological Physilogy. Slovak Academy od Sciences, Bratislava, Slovakia
Departement of Applied Mathematics and Statistics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Article in PDF file

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů