Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
78, 2011, p. 1 - 59

Slovakian Arthroplasty Register
Review of the annual report of the Slovakian Arthroplasty Register - 2010

L. NEČAS1, S KATINA2, S. KŘIVÁNEK1, J. UHLÁROVÁ1
1 Slovakian Arthroplasty Register, University Hospital Martin, Slovakia
2 Institute of Normal and Pathological Physilogy. Slovak Academy od Sciences, Bratislava, Slovakia
Departement of Applied Mathematics and Statistics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Article in PDF file

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče