Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Kazuistika / Case report

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
84, 2017, p. 215 - 218

Raritní dorzální traumatická luxace sternoklavikulárního kloubu u  čtrnáctiletého pacienta - kazuistika

Rare Dorsal Traumatic Sternoclavicular Joint Dislocation in a 14-Year-Old Patient - a Case Report

A. STANČÁK, J. NĚMEC, V. HAVLAS
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

We report a case of a 14-year-old patient with rare dorsal sternoclavicular dislocation caused by a sports injury. The patient was admitted to our department for further investigation and treatment. After a series of examinations, an open reduction and fixation using K-wires was used as a  treatment modality. A satisfactory outcome was achieved, the patient returned to full sports activity 3 months after the surgery, with no limitations of movement. The necessity of early diagnosis and treatment options of this rare injury has been discussed.

Key words: sternoclavicular joint, dorsal dislocation, open reduction

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

Úskalí a komplikace při léčení zlomenin

 

Petr Chládek
Femoroacetabulární impingement syndrom

Femoroacetabulární impingement syndrom

 

Ctibor Povýšil
Patomorfologie chorob kostí a kloubů

Patomorfologie chorob kostí a kloubů