Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Předplatné


Časopis vychází 6x ročně

Cena jednotlivého výtisku 150 Kč
Cena celoroční předplatné 900 Kč

Členové České společnosti pro ortopedii a traumatologii Předplatné v rámci členského příspěvku.

Dotazy a reklamace:
Lenka Příhonská, Galén, tel.: 724 350 610, prihonska@galen.cz

Předplatné v České republice a v zahraničí kromě Slovenské republiky:
SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9
Kontakt pro zákazníky (všední dny 8.00 - 18.00 h)
tel.: 225 985 225, 777 333 370

Nové předplatné, dotazy a reklamace: send@send.cz

Předplatné ve Slovenské republice:
L.K. Permanent spol. s r.o.
poštový priečinok 4
834 14 Bratislava 34
Kontakt: Hrušková Zuzana
tel.: 00421/2/49 11 12 02
fax.: 00421/2/49 11 12 09
www.predplatne.sk

Nové předplatné, dotazy a reklamace: hruskova@lkpermanent.sk

S objednávkami starších vydání a celých ročníků se obracejte na adresu prihonska@galen.cz

For overseas orders please write your request to prihonska@galen.cz


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče