Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Redakční rada


Vedoucí redaktor/Editor-in-Chief: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Vědecký sekretář/Scientific secretary: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Zástupci vedoucího redaktora/Deputy Editors:
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D.

Redakční rada/Editorial Board:

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Haninec, PhD.
Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Prof. MUDr. David Jahoda, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Landor, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Látal, CSc.
Doc. MUDr. Josef Masár, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
MUDr. Petr Obruba, Ph.D.
Doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D.
Prof. MUDr. David Pokorný, Ph.D.
Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.
Prim. MUDr. Juraj Popluhár, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Poul, CSc.
Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
MUDr. Andrey Švec, Ph.D.
Doc. MUDr. Boris Štěňo, Ph.D.
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
Doc. MUDr. Josef Včelák, Ph.D.
Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.

Zahraniční redakční rada/International Advisory Board:

Prof. Richard E. Buckley, M.D., Canada
Prof. Norbert Haas, M. D., Germany
Prof. Srečko Herman, M. D., Slovenia
Prof. Maurice Hinsenkamp, M. D., Belgium
Prof. Jesse B. Jupiter, M. D., USA
Prof. Rainer Kotz, M. D., Austria
Prof. Christian Krettek, M. D., Germany
Prof. Lars Lidgren, M. D., PhD., Sweden
Prof. Marko Pećina, M. D., Ph. D., Croatia
Prof. Carsten Perka, M.D., Ph.D., Germany
Prof. Wolfhart Puhl, M. D., Germany
Prof. Augusto Sarmiento, M. D., USA
Prof. Erich Schemitsch, M. D., Canada
Prof. Michael Schütz, M. D., USA
Prof. Jan Serafin, M. D., Poland
Prof. Knut Stromsoe, M. D., Norway
Prof. Norbert P. Südkamp, M. D., Germany
Prof. George Szöke, M.D., Ph.D., Hungary
Prof. Vilmos Vécsei, M. D., Austria
Prof. James P. Waddell, M. D., Canada


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče